ชื่อไทย : เอื้องไอยเรศ
ชื่อท้องถิ่น : อัยเรศ (กทม.) / เอื้องพวงหางฮอก, เอื้องหางฮอก (เหนือ) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis retusa (L.) Blume
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว มักจะเอนห้อยลงเล็กน้อย สูง 20-40 ซม. รากยาว
ใบ :
รูปขอบขนานโค้ง กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 15-50 ซม. แผ่นใบไม่หนามาก แต่เหนียว ปลายหยักเว้า เรียงตัวสลับซ้ายขวา
ดอก :
สีม่วงอ่อน ออกตามข้อเป็นพวงห้อยลง ยาว 30-50 ซม. ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นระเบียบคล้ายพวงมาลัยดอกบานเต็มที่กว้าง 1.2-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงอมแดง กลีบปากมีแต้มสีชมพูเข้มมีเดือยสีขาวอม มีกลิ่นหอมเย็น ดอกบานทนเป็นสัปดาห์
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤษภาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มิถุนายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554